ĐIỂM THI
Điểm học phần môn MCB_LTK23_TT7_UEH
10/01/2019 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 13/01/2019.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD