ĐIỂM THI
Điểm học phần môn_B2B_IB8CLCK43_CT3
09/01/2020 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 11/01/2020

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »