ĐIỂM THI
Điểm học phần môn MTC_CH KDTM K28_TT7_UEH
22/09/2019 ĐIỂM THI 0. Bình Luận
Học viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 25/09/2019.
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »