ĐIỂM THI
Điểm quá trình môn MTC_CH KDTM K28_TT7_UEH
04/09/2019 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Học viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 07/09/2019.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »