ĐIỂM THI
Điểm học phần IMC_CH_CT7
11/07/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Học viên xem điểm của minh tại đây:

  • Điểm quá trình (ĐQT): Cột S4-S5: Bài tập nhóm 1 (30%); Cột S7: Bài tập nhóm 2 (30%); Cột S10: Bài tập nhóm 3 (40%). Thành viên nhóm vắng mặt không lý do sẽ bị trừ một điểm vì không tham gia thuyết trình và nghe nhận xét tại lớp.
  • Điểm bài thi (FINAL): Bài nộp LMS (60%) + Thuyết trình tại lớp (40%). Thành viên nhóm vắng mặt không lý do sẽ không có điểm.
  • Điểm học phần (ĐHP): 50:50 của ĐQT và FINAL.
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »