ĐIỂM THI
Điểm học phần môn SME_Q8D2_OU
10/05/2021 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 12/05/2021.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »