ĐIỂM THI
Điểm học phần NCMar_MR4K44_CT5_UEH
08/04/2020 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 11/04/2020.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »