ĐIỂM THI
Điểm học phần_QTMar_SK1CHK31.1_CCN
03/08/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Học viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 05/08/22

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »