ĐIỂM THI
Điểm quá trình MCB(EN)_MRC02CLCK46_CT5_UEH
29/12/2020 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 30/12/2020.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »