ĐIỂM THI
Điểm quá trình môn B2B_MRCLCK43_ST5_UEH
05/12/2019 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 08/12/2019.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »