ĐIỂM THI
Điểm quá trình môn POM_PHVL_VB1_UEH
13/09/2021 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 15/09/2021.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »