ĐIỂM THI
Điểm quá trình môn Quản trị Marketing_QTMar_ADC04K46_ST7
08/06/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc gửi email cho giảng viên trước ngày 12/06/22.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »