ĐIỂM THI
Điểm quá trình MTC_KM1CHK31.1_TT5
14/07/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Học viên xem điểm quá trình và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 17/07/22.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »