Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Tham Khảo

Ngoài phần tài liệu giảng dạy, đây là phần tài liệu đọc thêm nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin, kiến thức rộng hơn và sâu hơn cho môn học marketing trong kinh doanh. Các tài liệu này được thầy Đinh Tiên Minh chọn lọc và trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau.7 trends in B2B marketing
B2B: Trust and commitment in Vietnam: the industrial distributor’s perspective
B2B: Service quality and marketing performance in business-to-business markets: exploring the mediating role of client satisfaction
B2B: Enhancing relationship value between manufacturers and distributors through personal interaction
B2B: Business success and corporate culture
B2B: A cross-cultural examination of relationship strength in B2B services