Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM dùng cho bậc cử nhân chuyên ngành marketing và thương mại, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.B2B_Tài liệu học tập

Đây là tài liệu phân tích dạng tình huống (Case study) cho một doanh nghiệp cụ thể.

eBook: Krishna-Havaldar-Business-Marketing

Krishna-Havaldar, Business-Marketing – Text and Cases, Mc-Graw Hill, India, 2015.

B2B Marketing. Bài 00 – Giới thiệu môn học

Các bạn sinh viên và học viên nên tham khảo tài liệu này trước khi tham gia môn học. Nội dung học môn Marketing trong kinh doanh khá rộng, đòi hỏi cả người học và người dạy đều phải làm việc một cách tích cực trong từng buổi học để có thể nắm bắt kịp […]

B2B Marketing. Bài 01 – Giới thiệu marketing công nghiệp

Sau khi học chương này sinh viên sẽ hiểu thị trường tổ chức và marketing dành cho khách hàng tổ chức là gì. Ngoài ra, người học còn phân biệt được sự khác nhau giữa marketing người tiêu dùng và marketing khách hàng tổ chức cũng như phân biệt được các dạng nhu cầu khác nhau […]

B2B Marketing. Bài 02 – Tìm hiểu Thị trường Công nghiệp

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu: – Hiểu khách hàng công nghiệp là ai. – Biết cách phân loại sản phẩm công nghiệp. – Nắm rõ định hướng mua hàng và các cách mua hàng của khách hàng công nghiệp. – Hiểu các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến nhu cầu […]

B2B Marketing. Bài 03 – Hành vi mua Khách hàng Công nghiệp

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu: – Hiểu mục tiêu mua hàng của tổ chức. – Hiểu qui trình mua hàng của tổ chức bao gồm việc xem xét các tình huống mua khác nhau. – Xác định các thành viên của Trung tâm mua. – Hiểu một vài mô hình mua […]