Nghiên cứu Marketing
Tài Liệu Tham Khảo

Ngoài phần tài liệu giảng dạy, đây là phần tài liệu đọc thêm nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin, kiến thức rộng hơn và sâu hơn cho môn học Nghiên cứu Marketing. Các tài liệu này được thầy Đinh Tiên Minh chọn lọc và trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau.Nielsen Vietnam_Ho Chi Minh vs Ha Noi

Nghiên cứu của Nielsen Việt Nam về Những khác biệt của người tiêu dùng hai miền.

Essentials of Marketing Research_Glossary

Danh mục từ khóa trong môn Nghiên cứu Marketing.