Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo

Ngoài phần tài liệu giảng dạy, đây là phần tài liệu đọc thêm nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin, kiến thức rộng hơn và sâu hơn cho môn học marketing căn bản. Các tài liệu này được thầy Đinh Tiên Minh chọn lọc và trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau.Marketing Căn bản – Đề số 3 (kèm đáp án)

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.

Marketing Căn bản – Đề số 4 (kèm đáp án)

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.

POM. Understanding market place and customer needs

Sinh viên đọc tài liệu này và tóm tắt các ý chính.

POM. Real Marketing 3.1

TOMS Shoes: “Be the Change You Want to See in the World”.

POM. Real Marketing 3.2

Your Company Sucks.com

POM. HCM vs HANOI-Những khác biệt của người tiêu dùng hai miền