Event

PR.Bài 5: Event và PR

Bài này giới thiệu đến các bạn sinh viên các bước tổ chức một sự kiện đứng dưới góc độ một Agency . Từ khi tiếp xúc với khách hàng để lắng nghe yêu cầu của họ đến khi chương trình được thực hiện. Các hoạt động PR khác hỗ trợ cho sự kiện mang lại những hiệu quả gì. […]