Nghiên cứu Marketing

"Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống những dữ liệu về các vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing và các hoạt động khác của doanh nghiệp”. Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2008)Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.

XEM THÊM »
Tài Liệu Tham Khảo

Ngoài phần tài liệu giảng dạy, đây là phần tài liệu đọc thêm nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin, kiến thức rộng hơn và sâu hơn cho môn học Nghiên cứu Marketing. Các tài liệu này được thầy Đinh Tiên Minh chọn lọc và trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau.

XEM THÊM »