Quản trị Kênh Phân phối

Quản trị kênh phân phối bao gồm các công việc liên quan đến hoạch định, thực thi và kiểm tra kiểm soát các hoạt động phân phối sản phẩm/ dịch vụ từ nhà sản xuất đến người mua hoặc người tiêu thụ cuối cùng.Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.

XEM THÊM »
Tài Liệu Tham Khảo

Ngoài phần tài liệu giảng dạy, đây là phần tài liệu đọc thêm nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin, kiến thức rộng hơn và sâu hơn cho môn học Quản trị Kênh Phân phối. Các tài liệu này được thầy Đinh Tiên Minh chọn lọc và trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau

XEM THÊM »