Quản trị Marketing
Tài Liệu Tham Khảo

Ngoài phần tài liệu giảng dạy, đây là phần tài liệu đọc thêm nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin, kiến thức rộng hơn và sâu hơn cho môn học quản trị marketing. Các tài liệu này được thầy Đinh Tiên Minh chọn lọc và trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau.QTMar: Health Care Service_The Functions of Marketing

The base definitions are out of the way.

QTMar: Health Care Service_Marketing Techniques

The action dimension of marketing is embodied in the techniques marketers use to support the functions.

QTMar: Health Care Service_Products and Customers

The definition of marketing refers to the promotion of ideas, goods, or services.

QTMar: Health Care Service_The Four Ps

Marketing mix is the set of controllable variables that an organization involved in marketing.

QTMar: Best Buy_Giữ lấy thiên thần và tránh xa quỷ dữ

Không có khái niệm về khách hàng xấu. Điều đó có đúng không?  

QTMar: Thiết kế bao bì

Năm 1985, sự kiêṇ Jack Daniel tung ra kiểu dáng chai rươụ Whiskey hình vuông đươc̣ xem như mốc khởi đầu của ngành công nghiêp̣ thiết kế bao bì.