Quản trị Sản phẩm mới
Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.Bài 0_QTSPM_Giới thiệu môn học

Sinh viên và học viên nên tham khảo tài liệu này trước khi tham gia môn học. Nội dung học môn Quản trị sản phẩm mới khá rộng, đòi hỏi cả người học và người dạy đều phải làm việc một cách tích cực trong từng buổi học để có thể nắm bắt kịp toàn bộ nội […]

Bài 1_QTSPM_Các yếu tố chiến lược trong phát triển sản phẩm

Bài một giới thiệu cho người học biết các thuật ngữ cơ bản trong lĩnh vực phát triển sản phẩm mới cũng như hiểu cách thức nhằm tạo sản phẩm mới cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bài này cũng cung cấp cho người học một qui trình cơ bản trong việc phát triển sản phẩm mới tại doanh […]

Bài 2_QTSPM_Qui trình phát triển sản phẩm mới

Bài hai cung cấp cho người học các bước trong việc phát triển sản phẩm và những công việc cần phải làm để có được một sản phẩm mới.

Bài 3_QTSPM_Xác định cơ hội cho sản phẩm mới

Bài ba hướng dẫn người đọc các bước giúp xác định các cơ hội cho việc phát triển sản phẩm mới và xây dựng PIC trong việc nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm.

Bài 4_QTSPM_Sáng tạo và phát triển khái niệm sản phẩm

Bài bốn mang đến cho người học cách thức phát triển khái niệm sản phẩm dựa trên việc lựa chọn các cơ hội mà doanh nghiệp đã phát hiện ra trong giai đoạn trước đó.