dinh tien minh

Phương pháp học tập bậc đại học và các kỹ năng cho TK21

Các em tân sinh viên nên xem tài liệu này để vạch ra cho mình một phương pháp học tập bậc đại học thật hiệu quả.

Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh đang trong thời gian tìm tòi, nghiên cứu, lấy tư liệu cho ý tưởng viết bài có thể tham khảo các luận án tiến sĩ đã hoàn thành tại website Thư viện Trường Đại học Kinh tế TP.HCM: http://lib.ueh.edu.vn/

B2B Marketing. Bài tập 01: Introduction to Business Marketing

Read the text and summarize the key ideas.

PR.Bài 0: Giới thiệu môn học

Các bạn sinh viên và học viên nên tham khảo tài liệu này trước khi tham gia môn học. Phương pháp học môn Quan hệ Công chúng khá đặc biệt, đòi hỏi cả người học và người dạy đều phải làm việc một cách tích cực trong từng buổi học để có thể nắm bắt […]

International Marketing. Bài 0 – Giới thiệu môn học

Các bạn sinh viên và học viên nên tham khảo tài liệu này trước khi tham gia môn học. Nội dung học môn Marketing quốc tế khá rộng, đòi hỏi cả người học và người dạy đều phải làm việc một cách tích cực trong từng buổi học để có thể nắm bắt kịp toàn bộ […]

International Marketing. Bài 1 – Khái quát Marketing quốc tế

Bài 1 giúp sinh viên nhận thấy được tầm quan trọng của các hoạt động kinh doanh quốc tế đang diễn ra ngày càng rất sôi nổi trên thế giới, những khó khăn và thách thức đã, đang và sẽ đặt ra cho các doanh nghiệp khi quyết định tham gia vào thị trường thế […]