Cử Nhân

Quy định chữ viết tắt trong luận văn, luận án

Thực hiện Quyết định số 4621/QĐ-ĐHKT-VSĐH ngày 15/12/2016 của Hiệu trường trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc kiểm soát và xử lý trùng lắp các sản phẩm học thuật, tất cả luận văn, luận án trước khi bảo vệ phải được kiểm tra tính trùng lắp trên phần mềm Turnitin. Thời gian qua, […]

Hướng dẫn trích dẫn trích nguồn

Sinh viên/ Học viên/ NCS tham khảo tài liệu này để biết cách trích dẫn trích nguồn cho luận văn của mình một cách chính xác, tránh bị xem là đạo văn. Tài liệu này đang được sử dụng cho học viên cao học trường Đại học Kinh tế TP.HCM (xem chi tiết).

Propose a strategic marketing communication plan to establish unlock equity product positioning from november 2022 to december 2022

Executive Summary: The study was carried out with the goal of proposing a strategic Marketing communication plan to establish Unlock Equity product positioning from November 2022 to December 2022. Many customers are currently leaving Homebase’s Unlock Equity product line. Because many customers have not trusted Homebase, misunderstood the service Homebase provides, and are hesitant to […]

Phân tích quan điểm và góc nhìn của khách hàng đối với các quảng cáo được cá nhân hóa trong bối cảnh bình thường mới

Tóm lược: Trong thế giới công nghệ phát triển vượt bậc như hiện nay, cuộc chiến giữa các thương hiệu không những là cuộc chiến giữa công nghệ và sản phẩm, mà còn là cuộc đua về ngân sách nhằm cạnh tranh xuất hiện trước người dùng nhiều nhất có thể được người dùng chú […]

Đề xuất phát triển chiến lược Content Marketing trên Tik Tok vào danh mục sản phẩm tiếp thị nội dung của Công ty Cổ phần Truyền thông Thời đại (Time Universal) tại thị trường Việt Nam

Tóm lược: Đề tài: “Đề xuất phát triển chiến lược Content Marketing trên Tik Tok vào danh mục sản phẩm tiếp thị nội dung của Công ty Cổ phần Truyền thông Thời đại (Time Universal) tại thị trường Việt Nam” được thực hiện trong thời gian hai tháng từ ngày 8 tháng 8 năm 2022 […]

Đề xuất kế hoạch tái định hướng nội dung Group cộng đồng Sài gòn hẻm của Agency 198x

Tóm lược: Đề tài “Đề xuất kế hoạch tái định hướng nội dung Group Cộng đồng Sài Gòn Hẻm của Agency 198X” được nghiên cứu từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2022. Với mục tiêu tìm hiểu về vai trò và những lợi ích mà Group Cộng đồng mang lại cho doanh nghiệp, nghiên […]