Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM dùng cho bậc cử nhân ngành marketing và quản trị kinh doanh, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.eBook Marketing Management

PHILIP KOTLER Northwestern University and KEVIN LANE KELLER Dartmouth College

Mẫu Kế hoạch Marketing

Sinh viên có thể tham khảo mẫu kế hoạch Marketing này. Nó rất hữu ích cho những ai lần đầu tiên viết kế hoạch này.

Marketing Management. Bài 00 – Giới thiệu môn học

Các sinh viên và học viên nên tham khảo tài liệu này trước khi tham gia môn học. Nội dung học môn Quản trị Marketing khá rộng và chuyên sâu, đòi hỏi cả người học và người dạy đều phải làm việc một cách tích cực trong từng buổi học để có thể nắm bắt […]

Marketing Management. Bài 01 – Nhập môn Quản trị Marketing

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ: – Hiểu bản chất của hoạt động Quản trị Marketing trong doanh nghiệp. – Hiểu các bước của một qui trình quản trị Marketing cần thực hiện trong thực tế. – Biết cách lập kế hoạch Marketing.

Marketing Management. Bài 02 – Thu thập thông tin và đo lường thị trường

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ nắm rõ các loại thông tin mà doanh nghiệp cần trong quá trình hoạt động kinh doanh và cách thức làm sao để có được các loại thông tin đó một cách chính xác và kịp thời nhất, từ đó các nhà quản trị đưa ra các […]

Marketing Management. Bài 03 – Môi trường Marketing

Sau khi hoc chương này, sinh viên sẽ hiểu các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp trong việc phân tích nhu cầu (Need) và xu hướng (Trend/ Fad) của thị trường