Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM dùng cho bậc cử nhân ngành marketing và quản trị kinh doanh, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.Marketing Management. Bài 10 – Chiến lược Truyền thông

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ: Hiểu truyền thông là gì. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của truyền thông trong Marketing. Hiểu các hoạt động của truyền thông Marketing tổng hợp (Intergrated Marketing Communication – IMC).