Hành vi Khách hàng – Đề số 2
Hành vi Khách hàng – Đề số 2
22/01/2019

Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 15 phút

Đâu là vai trò quan trọng nhất của người bán trong tiến trình ra quyết định mua của khách hàng:

Doanh nghiệp cần làm gì để xây dựng lòng trung thành của khách hàng?

Dấu hiệu để nhận biết loại khách hàng đòi hỏi là:

Chăm sóc khách hàng tốt khiến cho:

Chìa khóa cho việc xây dựng mối quan hệ khách hàng là tạo ra giá trị tốt hơn và thỏa mãn khách hàng:

Mua sắm bốc đồng thường phát sinh nhiều nhất khi nào?

Trong việc phân khúc thị trường người tiêu dùng, nhiều nhà Marketing tin rằng …… và …… cung cấp nền tảng tốt nhất cho việc phân khúc?

Yếu tố nào có thể duy trì sự trung thành của khách hàng tốt nhất?

Khách hàng mục tiêu của công ty Daso là các hộ gia đình sống ở nông thôn và ngoại thành. Công ty nên chọn phương tiện quảng cáo nào:

Yếu tố nào sau đây là sự giảm giá cho người mua để thưởng cho việc thanh toán nhanh chóng?

Vai trò của người bán hàng trong quyết định mua của khách hàng?

Trong quá trình mua hàng, người mua và người bán thường ……… lẫn nhau và do đó mong đợi xây dựng ………… những mối quan hệ?

Yếu nào sau đây không phải là yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng?

Câu nào sau đây không đúng khi đề cập đến sự thỏa mãn của khách hàng?

Hai mục tiêu nổi cộm của Marketing là thu hút khách hàng mới bằng việc hứa hẹn cung cấp những giá trị tốt hơn, cũng như giữ và phát triển khách hàng hiện tại bằng sự thỏa mãn họ:

Một khách hàng có thể không hài lòng với dịch vụ họ đã mua và sử dụng. Trạng thái cao nhất của sự không hài lòng thường biểu hiện như thế nào?

Quan hệ giữa các kỳ vọng của người tiêu dùng và ____ của sản phẩm, sẽ xác định người mua hài lòng hoặc không hài lòng với sản phẩm mua.

Trong tiến trình ra quyết định mua của người tiêu dùng không có bước nào sau đây?

So với qui trình mua hàng của người tiêu dùng, qui trình mua hàng của tổ chức liên quan đến người mua ………và ……… hơn:

Nếu khách hàng còn thấy phân vân chưa đi đến quyết định mua, người bán hàng nên:

Bạn còn giây