Marketing Căn bản – Đề số 1
Marketing Căn bản – Đề số 1
10/08/2017

Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 45 phút

Dấu hiệu để nhận biết loại khách hàng đòi hỏi là:

Công cụ nào sau đây không thuộc quan hệ công chúng?

Thành phần nào thuộc sản phẩm cốt lõi?

Lắng nghe (listening) khác với nghe (hearing) ở điểm:

Trong nghiên cứu thị trường, việc nào sau đây cần làm trước hết?

Hình thức nào là khuyến mãi?

“Tình trạng khách hàng không đồng ý về một hay một số điểm của sản phẩm hay dịch vụ hay chính bản thân người bán hàng”. Đây là các khái niệm về:

Đặc điểm của Marketing không phân biệt là:

Việc sử dụng câu hỏi mở nhằm mục đích:

Nếu khách hàng còn thấy phân vân chưa đi đến quyết định mua, người bán hàng nên:

Để trở thành người bán hàng giỏi, người bán hàng cần tìm hiểu:

Thị trường mục tiêu là:

Định vị thương hiệu để:

Yếu tố nào sau đây thuộc về thái độ người bán hàng?

Tính năng của sản phẩm là:

Một cơ hội marketing phải phù hợp với . . . công ty:

Các yếu tố nào không thuộc môi trường luật pháp?

Chăm sóc khách hàng tốt khiến cho:

Giá một LCD là 4.990.000đ. Đây là cách định giá:

Hình thức phân phối thích hợp cho điện thoại di động là:

Giai đoạn phát triển marketing nào có mục tiêu: cân đối nhu cầu khách hàng, khả năng công ty, lợi ích xã hội:

Yếu tố nào có thể duy trì sự trung thành của khách hàng tốt nhất?

Việc sử dụng những bằng chứng để chứng minh nhằm mục đích thay đổi:

Loại vật dụng nào dưới đây được xem là không thể thiếu trong bộ công cụ bán hàng:

Kỹ năng nào sau đây không cần thiết cho một người bán hàng:

Để một cuộc thi bán hàng thành công, nó cần phải:

Thể hiện hình ảnh người bán hàng chuyên nghiệp nghĩa là:

Ở bước giới thiệu và trình bày sản phẩm, kỹ năng nào sau đây ít quan trọng hơn:

Yếu tố nào không tác động đến tiến trình nhận thức của khách hàng?

Yếu tố nào không tác động lên hành vi mua?

Bạn còn giây