Marketing Căn bản – Đề số 2
Marketing Căn bản – Đề số 2
22/07/2017

Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 45 phút

Trưng bày hàng hoá tại nơi bán

Ảnh hưởng của chồng hoặc vợ trong quyết định lựa chọn sản phẩm tùy thuộc:

Các yếu tố không thuộc môi trường kỹ thuật?

“Quan sát để nhận biết tình trạng của khách hàng, ghi nhận ý kiến của khách hàng, cung cấp những bằng chứng phù hợp rồi kiểm tra khách hàng đã thực sự tin tưởng chưa”. Đây chính là giải pháp:

Các yếu tố nào không thuộc môi trường văn hóa?

Nestea, Nescafe là ví dụ điển hình cho chiến lược:

Sản phẩm nào không cần phân khúc thị trường theo các tiêu thức tâm lý?

Đâu là vai trò quan trọng nhất của người bán trong tiến trình ra quyết định mua của khách hàng:

Lập kế hoạch bán hàng nhằm mục đích:

Việc tuyển dụng lực lượng bán hàng cẩn thận giúp cho:

Chăm sóc khách hàng bằng cách phục vụ hết khả năng đối với khách hàng phải theo nguyên tắc:

Hoạt động nào sau đây không cùng nhóm với các hoạt động còn lại?

Chăm sóc khách hàng tốt là:

Doanh nghiệp lựa chọn một số nhà trung gian phân phối ở một số nơi nhất định để tiêu thụ sản phẩm, không cần phân tán lực lượng ra nhiều điểm bán, nhằm giành thị phần cần thiết, kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm chi phí. Đây là:

Trong giai đoạn nào của chu kỳ sống cần thực hiện chiến lược phân biệt hóa sản phẩm bằng cách đa dạng hóa nhãn hiệu và kiểu dáng nhằm đáp ứng việc phân khúc thị trường sâu hơn?

Một vấn đề quan trọng của phương pháp dự báo doanh số bằng báo cáo tổng hợp của lực lượng bán hàng:

Nhân viên bán hàng là một trong những người thường được đào tạo ít nhất trong kinh doanh.

Các yếu tố nào thuộc yếu tố môi trường kinh tế?

Thời gian quảng cáo ngắn, thông tin dễ bị bỏ qua, chất lượng hình ảnh, màu sắc kém. Phương tiện quảng cáo nào thường gặp những hạn chế này?

Nếu buổi tiếp xúc bán hàng bắt đầu trở nên xấu đi, bạn nên kết thúc cuộc tiếp xúc và quay trở lại vào lúc khác.

Nhóm người tiêu dùng nào sau đây thường được mô tả bởi câu phát biểu sau “Tôi tin tưởng vào bản thân nhiều hơn là dựa vào các chuyên gia”?

Những tín hiệu mua hàng bằng lời là:

Chọn ra câu sai trong các câu sau đây:

Thế nào là bán lẻ?

Người bán hàng cần phải am hiểu về đối thủ cạnh tranh để:

Yếu tố cá nhân nào không ảnh hưởng đến hành vi mua laptop ?

Chọn ra câu sai từ các câu dưới đây

ếu tố nào thuộc môi trường dân số?

Trong tiến trình ra quyết định mua không có bước nào sau đây?

Khách hàng thường không khiếu nại là vì:

Bạn còn giây