Quan hệ Công chúng – Đề số 2
Quan hệ Công chúng – Đề số 2
22/07/2017

Đề thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 28 phút

Trong lúc phát biểu trước công chúng, người phát biểu cần phải:

Trong phỏng vấn cá nhân, muốn “lái” được người phỏng vấn, cần phải:

So với các kênh thông tin khác, tài liệu quan hệ công chúng sẽ giúp doanh nghiệp giải thích cặn kẽ và chính xác hơn nội dung chuyển tải, và đối tượng công chúng có thể tham khảo mọi lúc, mọi nơi. Tài liệu quan hệ công chúng là:

Các hoạt động quan hệ công chúng sẽ có sức thuyết phục hơn nếu chúng được thực hiện vào những thời điểm khi công chúng đang quan tâm tới các vấn đề mà những hoạt động quan hệ công chúng muốn đề cập:

Công chúng có thể có nhận thức tốt hoặc xấu về một doanh nghiệp hoặc một sản phẩm nào đó phụ thuộc rất nhiều vào thông tin mà họ nhận được?

Để trả lời phỏng vấn một cách có hiệu quả, bạn nên lưu ý:

Môt số phóng viên sử dụng máy ghi âm/ ghi hình trong các cuộc phỏng vấn với doanh nghiệp nhưng không báo trước là một hành động…………….

Có người cho rằng “báo chí là kênh thông tin hữu hiệu nhất bởi vì nó có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận tới nhiều người ở các địa điểm khác nhau, cho nên khi có bất kỳ thông tin gì mới, doanh nghịêp nên tổ chức họp báo”. Bạn có đồng ý với ý kiến này không?

Để hấp dẫn người xem, độ dài của phim tự giới thiệu nên khoảng:

Phim tự giới thiệu là một công cụ quan hệ công chúng hữu hiệu nên được sử dụng trong hội nghị khách hàng nhằm tăng tính thuyết phục tới đối tượng công chúng của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp phải luôn tìm kiếm thêm các cơ hội phát biểu trước công chúng bên cạnh những sự kiện riêng của doanh nghiệp mình?

………………. có thể được gởi kèm với thông cáo báo chí hoặc phân phát cho các đối tượng tham gia họp báo hoặc sự kiện như những tài liệu tham khảo để giúp họ hiểu rõ hơn về doanh nghiệp:

Thông thường để tác động đến nhận thức của công chúng, các chương trình quan hệ công chúng thường sử dụng nhiều kênh thông tin và kết hợp chúng với nhau để khai thác ưu thế của từng loại:

Sau khi kết thúc bài phát biểu trước công chúng, doanh nghiệp không nên làm:

Brochure và tờ rơi không được xem là tài liệu quan hệ công chúng?

Sự kiện là kênh truyền thông đang được áp dụng phổ biến bởi vì sự kiện giúp cho doanh nghiệp tiếp cận và tác động trực tiếp đối tượng nhắm đến. Sự kiện có thể là:

Từ nào nên được sử dụng trong các cuộc phỏng vấn với báo chí:

Doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng thông qua việc tìm kiếm các cơ hội từ:

Ưu điểm của họp báo là gì?

Bạn còn giây