TCBC

PR.Bài 3: Cách viết một Thông cáo báo chí

Bài 3 trình bày những nội dung liên quan đến một công cụ hữu ích của PR, thông cáo báo chí (TCBC). Mục đích, tình huống sử dụng cũng như những lưu ý khi viết TCBC. Các nội dung cơ bản cần phải có của nó. Học xong bài này sinh viên sẽ có những […]

PR.Bài tập 03: Tình huống Vườn thú San Francisco

Sinh viên đọc tài liệu và trả lời câu hỏi cho tình huống theo nhóm của mình.