CÔNG CỤ
Vòng quay ngẫu nhiên
12/07/2023 CÔNG CỤ 0. Bình Luận

Vòng quay random là một công cụ đơn giản, hữu ích, cho phép người dùng ngẫu nhiên chọn tên người tham gia trong một nhóm. Công cụ này hỗ trợ việc tổ chức các hoạt động tương tác như trả lời câu hỏi, chọn đại diện cho nhóm, hoặc chia nhóm làm việc.

Hướng dẫn sử dụng: Để sử dụng vòng quay tên random, người dùng nhập danh sách tên người tham gia vào công cụ. Sau đó, họ nhấn vào nút “Quay” và công cụ sẽ ngẫu nhiên chọn một tên trong danh sách. Kết quả sẽ được hiển thị ngay lập tức và người dùng có thể tiếp tục quay cho các hoạt động tiếp theo.

[spin-wheel]

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

BÀI KẾ   »