ĐIỂM THI
Điểm học phần_NCM_MR1K47_CT4
01/05/2023 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 07/05/2023.

Những lỗi trừ điểm:

  • Nộp bài qua mail: -3đ.
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »