Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
POM. Bobby Brewers: Thêm một tính cách cho cà phê
01/04/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

 

Bobby Brewers, quán cà phê có cái tên “Tây 100%”, nghe qua không có gì khác so với Gloria Jean’s, Coffee Bean, Illy… nhưng khác biệt ở chỗ Bobby Brewers có hẳn một phòng ci-nê riêng biệt. Ý tưởng này đã góp phần thay đổi cách uống cà phê của người Việt, tạo cho họ một tính cách mới “đến quán cà phê, không nhất thiết chỉ để uống cà phê”.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »