Nghiên cứu Marketing
Tài Liệu Tham Khảo
Nielsen Vietnam_Ho Chi Minh vs Ha Noi
03/01/2018 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Nghiên cứu của Nielsen Việt Nam về Những khác biệt của người tiêu dùng hai miền.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

DOWNLOAD BÀI KẾ   »