Chưa được phân loại

We are talking about design

DDeer thuwr casi nafy xem c oi the nao

The Wall Name Picker

The Wall Name Picker là một công cụ được thiết kế để giúp bạn chọn ngẫu nhiên tên từ một danh sách lớn một cách công bằng và thuận tiện. Với giao diện đơn giản và dễ sử dụng, công cụ này mang lại trải nghiệm người dùng trực quan và linh hoạt. Hướng dẫn […]

Đề xuất kế hoạch phát triển các kênh mạng xã hội cho tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) nhằm tăng mức độ nhận diện thương hiệu từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020

Sinh viên: Võ Hoàng Khanh Chuyên ngành: Marketing Khóa: 43 GVHD: Thầy Đinh Tiên Minh XEM THÊM

eBook: International-marketing-Philip-Cateora 18th-edition

International-marketing-Philip-Cateora 18th-edition.