Chưa được phân loại
Đề xuất kế hoạch phát triển các kênh mạng xã hội cho tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) nhằm tăng mức độ nhận diện thương hiệu từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020
02/07/2021 Chưa được phân loại 0. Bình Luận

Sinh viên: Võ Hoàng Khanh
Chuyên ngành: Marketing Khóa: 43
GVHD: Thầy Đinh Tiên Minh

XEM THÊM

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »