Các môn giảng dạy
Marketing trong Kinh doanh
B2B Marketing. Bài 01 – Giới thiệu Marketing Công nghiệp
29/08/2012 Marketing trong Kinh doanh 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu:
– Hiểu rõ thị trường công nghiệp và Marketing công nghiệp là gì.
– Phân biệt được những điểm khác nhau giữa B2B và B2C.
– Hiểu được những loại hình nhu cầu của thị trường công nghiệp.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

DOWNLOAD