Quản trị Kênh Phân phối
Tài Liệu Giảng Dạy
Chapter 5_Sidebar_Royal Canin
26/12/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

In Europe, Royal Canin enjoys a leading position in the dog and cat food market, with a significant market share—more than the multinational brands, such as Nestlé (Friskies, Fido), Mars (Pal, Whiskas), and Colgate (Hills)

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »