Tin tức
Chương trình Kinh doanh Quốc tế đạt chuẩn Châu Âu FIBAA
01/11/2017 Tin tức 0. Bình Luận

Với mục tiêu thực hiện chiến lược quốc tế hóa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và đặc biệt là các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu giáo dục chất lượng cao cho người học và xã hội, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thường xuyên thực hiện tự đánh giá và bám sát theo các yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục của các tổ chức kiểm định có uy tín trong nước và thế giới. Trong năm vừa qua UEH đã vinh dự nhận được Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN cho 02 chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị và Kế toán trình độ đại học. Ngoài ra, từ ngày 10 đến ngày 12/5/2017, UEH đã đón tiếp Đoàn chuyên gia kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế từ tổ chức FIBAA đến Trường kiểm định, đánh giá 04 Chương trình đào tạo. Ngày 14/09/2017, Hội đồng kiểm định chất lượng chương trình của Tổ chức FIBAA đã công nhận cả 04 chương trình đạt chất lượng chuẩn FIBAA và thời hạn kiểm định 05 năm cho tới ngày 14/09/2022. Để ghi nhận sự kiện này, sáng ngày 31/10/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, UEH long trọng tổ chức sự kiện công bố các chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận theo chuẩn quốc tế FIBAA bao gồm 04 chương trình: (1) Chương trình thạc sĩ Kinh tế phát triển là Chương trình liên kết giữa UEH và Đại học Erasmus Rotterdam Hà Lan; (2) Chương trình thạc sĩ Kinh doanh; (3) Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh thuộc Viện Đào tạo quốc tế và (4) Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế thuộc Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing. Đây là bước đi quan trọng trên lộ trình hội nhập chất lượng giáo dục quốc tế của UEH.

Xem chi tiết

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »