ĐIỂM THI
Điểm quá trình_CB(EN) MRC02K48_ST7
31/12/2023 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 02/01/2024.

Những lỗi trừ điểm:

  • Không có tài liệu tham khảo
  • Video thuyết trình không đồng bộ khung hình
  • Bài nộp không có file word/slide nội dung trình bày
  • Bài nộp file word không có bìa, mục lục
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »