ĐIỂM THI
Điểm quá trình_NCM_KM1K47_ST4
16/06/2023 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 14h ngày 16/06/2023.

Những lỗi trừ điểm:

  • Không nộp bài qua LMS: 0đ.
  • Vắng mặt: trừ 1đ.
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »