Quản trị Kênh Phân phối
Tài Liệu Tham Khảo
QTKPP_Doanh nghiệp Việt tìm Kênh phân phối mới
21/01/2018 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Khó vào siêu thị, nhiều doanh nghiệp Việt chuyển sang phát triển hệ thống phân phối truyền thống tại các chợ, đại lý, cửa hàng tạp hóa…

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD