CÔNG CỤ
Duck-Race
06/06/2023 CÔNG CỤ 0. Bình Luận

Duck-Race là tên gọi của công cụ tạo ra cuộc đua vịt ảo. Mục đích để chọn ngẫu nhiên cá nhân hoặc nhóm. Công cụ này hỗ trợ việc tổ chức các hoạt động tương tác như trả lời câu hỏi, chọn đại diện cho nhóm, hoặc chia nhóm làm việc.

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Sử dụng công cụ tại đây.

Bước 2: Thiết lập thời gian đua: Bạn có thể chọn khoản thời gian tùy ý. Ví dụ bạn chọn 10 giây thì chỉ cần bấm 1 0 là xong. Nếu chọn sai, chỉ cần bấm “Clear” sau đó chọn lại thời gian.

Bước 3: Chọn Names để thiết lập danh sách gồm tên các thành viên hoặc số thứ tự các nhóm cần random (bạn có thể random từ 2-100 cá nhân/nhóm) cho mỗi lượt.

Bước 4: Chọn Set. Lúc này màn hình sẽ chuyển qua giao diện đường đua và bạn chọn Start để bắt đầu (nút Start ở bên trái đồng hồ).

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »