Quản trị Kênh Phân phối
Tài Liệu Giảng Dạy
Bài 0_QTKPP_Giới thiệu môn học
08/01/2018 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sinh viên và học viên nên tham khảo tài liệu này trước khi tham gia môn học. Nội dung học môn Quản trị kênh phân phối khá rộng, đòi hỏi cả người học và người dạy đều phải làm việc một cách tích cực trong từng buổi học để có thể nắm bắt kịp toàn bộ nội dung. Phần tham khảo tài liệu, giáo viên cố gắng giới thiệu nhiều nguồn nhằm mục đích đa dạng hóa tài liệu. Chúc các bạn học môn này thật thú vị.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »