Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Bangladesh: Thị trường xa lạ?
08/09/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Với sự thành công ở các thị trường Campuchia, Lào, không có lý do gì đề các doanh nghiệp Việt Nam bỏ qua một thị trường tiềm năng như Bangladesh.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »