Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Làn sóng ‘xanh’ dâng cao sau khủng hoảng
25/12/2009 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Chiến lược xanh hóa hoạt động kinh doanh thường khiến các doanh nghiệp tin rằng họ sẽ tốn kém chi phí nhiều hơn cho đầu tư và xây dựng thương hiệu. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã rời bỏ chiến lược xanh khi kinh tế rơi vào suy thoái và chỉ xem xét lại điều này khi thấy những tín hiệu lạc quan trong kinh doanh. Trên thực tế, khủng hoảng lại là thời điểm tốt để bắt đầu một hành trình xanh.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »