Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Tương lai của “Made in China”
08/09/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Những chiếc kèn vuvuzela tràn ngập các sân cỏ World Cup 2010 đã chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của hàng “Made in China” khắp năm châu bốn biển… Trong hơn 10 năm qua, Trung Quốc đã và đang là công trường thế giới. Nhưng giá lao động tăng cao sẽ là cái bóng đen đe dọa tương lai của “Made in China”!

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »