Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.IMC at Microsoft
28/10/2016 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Sinh viên đọc và tóm tắt nội dung bài viết. Sau đó tìm một ví dụ minh họa tương tự tại thị trường Việt Nam.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »