Tin tức
Qui tắc liêm chính trong NCKH tại UEH
03/12/2019 Tin tức 0. Bình Luận

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) ban hành Qui định về các qui tắc liêm chính trong nghiên cứu khoa học tại UEH năm 2019.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »